Όροι Χρήσης | Your Diet | Παπικινού Σοφία | Διαιτολόγος Διατροφολόγος


Όροι Χρήσης


Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο yourdiet.gr (κείμενα, συνταγές και βίντεο) είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας yourdiet.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση και έμμεση δημοσίευση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, ή ιδιώτη χωρίς την συγκατάθεση ή την αναφορά του ονόματος Yourdiet.gr™ ή της διαιτολόγου Παπικινού Σοφίας.


Επικοινωνία

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Παπικινού Σοφία

Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος MSc


Google Maps